Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

THÊM HEADER VÀ FOOTER TRONG WORD 2007

Thêm Header và Footer trong Word 2007
Bước 1: Mở file word lên. (1) Vào tab Insert → (2) Header.
hoc tin hoc van phong
Bước 2: Chọn kiểu header có sẵn
hoc tin hoc van phong
Bước 3: Thêm nội dung bạn muốn hiển thị trên header của tài liệu.
hoc tin hoc van phong
- Kết quả sau khi thực hiện:
hoc tin hoc van phong
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.

0 nhận xét: