Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Cách chuyển power point sang word

Các bạn muốn chuyển các nội dung trong PowerPoint sang tài liệu Word, thay vì ngồi sao chép từng slide từ PowerPoint sang Word các bạn có thể thanh chóng chuyển đổi tất cả nội dung trong các slide trong PowerPoint sang tài liệu Word chỉ với các thao tác rất đơn giản.

1.PowerPoint 2007.

Bước 1: Các bạn cần mở file PowerPoint cần chuyển nội dung sang Word.
Bước 2: Chọn biểu tượng Office Button -> Publish -> Create Handouts in Microsoft Office Word.

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Send to Microsoft Office Word các bạn chọn kiểu để xuất nội dung ra Word. Có 5 kiểu xuất:
- Notes next to slides: Ghi chú bên phải slides.
- Blank lines next to slides: Dòng trống bên phải của slides.
- Notes below sides: Ghi chú bên dưới slides.
- Blank lines below slides: Dòng trống bên dưới slide.
- Outline only: Dạng văn bản (chỉ có chữ không có nền slide).
Sau khi chọn kiểu xuất nội dung các bạn nhấn OK.

2. PowerPoint 2010.

Bước 1: Mở file PowerPoint cần chuyển.
Bước 2: Chọn File -> Save & Send.

Bước 3: Chọn Create Handouts trong File Types và chọn Create Handouts trong Create Handouts Microsoft Word.

Bước 4: Xuất hiện hộp thoại Send To Microsoft Word các bạn chọn kiểu xuất nội dung và nhấn OK.
OK
Chúc các bạn thành công!
Các bạn có thể kham khảo qua một số khóa học của công ty chúng tôi

0 nhận xét: