Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Hướng dẫn sử dụng hàm Advanced Filter trong excel

Trong excel khi bạn khi bạn đã tạo xong một bảng dữ liệu nhưng khi in ra thì chỉ muốn in theo một điều kiện nhất định mà không phải in toàn bộ bảng khi đó bạn chỉ cần sử dụng chức năng Advanced Filter của excel để lọc dữ liệu trước khi in.
I. Điều kiện để sử dụng hàm Advanced Filter

  1. Chứa ít nhất 3 dòng trống trên một bảng dữ liệu
  2. Chỉ sử dụng một dòng duy nhất để làm bảng tiêu đề
  3. Không Merge (gộp ô) bất cứ ô nào trong bảng
Khi dùng tới Advanced bạn sẽ dùng tới một bảng phụ để làm điều kiện so sánh để lọc dữ liệu từ bảng chính sang bảng của bạn. Và yêu cầu của bảng phụ này phải dùng tiêu đề của cột dữ liệu bạn cần lọc từ bảng chính làm tiêu chí lọc, cho nên bạn cần phải copy tiêu đề cột dữ liệu bạn cần lọc trong bảng chính và dán vào dòng tiêu đề điều kiện cần lọc trong bảng phụ. Và Advanced Filter chỉ có thể lọc một lần 2 điều kiện cho một cột dữ liệu.
II. Ví dụ minh họa:
Ta có bảng dữ liệu sau:

yêu cầu bài tập là: lọc dữ liệu với các mặt hàng có giá >50 (Price > 50). Sử dụng chức năng Advanced Filter.
Tạo bảng điều kiện
Đầu tiên bạn phải tạo một bảng phụ để lọc dữ liệu
Bước 1: Chọn ô Price -> Copy


Bước 2: Dán vào một ô trống bất kỳ và đặt tiêu đề cho nó. Ở ví dụ này điều kiện là các mặt hàng có giá lớn hơn 50$.

III. Sử dụng Advanced Filter 
Bước 1: Đặt trỏ chuột vào ô dữ liệu bảng chính. Vào Data -> Advanced

Bước 2: Trong ô List Range là vùng dữ liệu chính mà bạn muốn lọc. Khi bạn đặt trỏ chuột và chọn chức năng Advanced Filter thì Excel sẽ tự động chọn bảng dữ liệu cho bạn (vùng được bao quanh bởi các đường nhấp nháy)


Nếu excel không chọn đúng vùng dữ liệu thì bạn có thể có thể chọn lại bằng cách click vào nút ngoài cùng ô List Range và chọn lại vùng dữ liệu đúng.


Bước 3: Trong ô Criteria bạn chọn bảng phụ vừa tạo dùng để lọc dữ liệu -> Ok

Bước 4: Bạn để ý trong Advanced Filter có hai mục chọn là:
Filter the list, in-place: Lọc dữ liệu và cho ra ở bảng chính lọc, các dữ liệu không phù hợp sẽ mất đi
Copy to another location:  Lọc dữ liệu ra một bảng riêng thuộc một khu vực khác
Ở đây mình sẽ tích chọn copy to another location -> trong ô copy to bạn tích chọn vào một ô trống  ngoài vùng dữ liệu -> OK


Và dưới đây là kết quả sau khi lọc dữ liệu

Tin liên quan:
day tin hoc cho tre em
hoc excel cap toc
tin hoc van phong tai co nhue
hoc tin hoc van phong
Chúc các bạn học tốt!

0 nhận xét: